You are currently viewing Ali je trening lahko škodljiv?

Ali je trening lahko škodljiv?

  • Post category:Vadba

Velikokrat na raznih treningih opazimo ljudi, ki žal vaj ne znajo izvajati pravilno in posledično si z treningom lahko ustvarijo več škode kot koristi. Kljub temu, da ste jih po opazki mogoče opozorili vas določeni vseeno ne upoštevajo in nadaljujejo z napačno izvedbo.

Velikokrat se skriva razlog ravno v tem, da ljudje radi dvigajo težje obremenitve, kot so za njihovo fizično pripravljenost priporočljive, kar posledično privede do zelo slabe izvedbe vaj.

Vsekakor je pomembno, da treninge stopnjujemo do našega maksimuma in na nek način ne stagniramo, a vendar je to potrebno storiti postopoma in pravilno!
Saj le na tak način bomo lahko uspešno napredovali.

Pomembno je, da se ob izvajanju vaje, ki jo delamo na mišico osredotočimo in to natančno izvedemo od začetka do konca. Šele nato, ko gib obvladamo in čutimo mišico med samo izvedbo lahko postopoma večamo obremenitev in tako vajo otežimo.

Pravilna izvedba vaj se nam bo zagotovo vedno obrestovala!

Enako velja za vaje z lastno težo, saj so določeni elementi lahko res zahtevni.

Zato je zelo pomembno, da se pred samo izvedbo določenega elementa o njem poučimo in opravimo vse potrebne predvaje za varno izvedbo.

Veliko ljudi še zmeraj zanemarja predvaje a pomembno se je zavedati njihove pomembnosti, saj se le tako lahko izognemo nepotrebnim bolečinam in poškodbam.

Zato se res dobro posvetite svojim treningom in rezultati bodo zagotovljeni!

Nikar pa ne pozabite na pravilo, da se počasi daleč pride! 😉

www.imperiyum.si
https://www.facebook.com/imperiyum
https://www.instagram.com/imperiyum/

Trening
FS-Team trening
Trening